1. كميسيون انتخابات هند – moi.ir

  moi.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=e1969e9a-a5b0-4768-9e76-c2900…

  هند ۲۵ – … مي‌شود كه نظام كانديدا محور آسيب پذيري بيشتري در برابر ايجاد نتايجانتخابات

 2. نگاهى به «معجزه هندى! به بهانه انتخابات ايالتى در هند

  https://rahekargar1358.wordpress.com/2017/03/06/mary-8497

  به بهانه انتخابات ايالتى در هند! … اما صرف نظر از نتايج انتخابات پيش رو، ميتوان انتظار …

 3. نتايج انتخابات کشمير هند به استيلاي يک خاندان بر صحنه …

  ir.voanews.com/a/a-31-a-2002-10-11-23-1-62829027/643070.html

  نتايج نهايي انتخابات ايالتي کشمير هند به استيلاي ديرينه يک دودمان بر صحنه سياسي منطقه …

 4. دومين مرحله انتخابات پارلماني هند – ۲۰۰۴-۰۴-۲۲

  ir.voanews.com/a/a-31-a-2004-04-22-2-1-62822302/642093.html

  در دومين مرحله انتخابات پارلماني هند، امروز گروه ديگري ازمردم هند به پاي صندوق هاي راي مي …

 5. چگونگي برگزاري انتخابات در هند | آلمان و جهان | DW.COM …

  www.dw.com/fa-af/چگونگي-برگزاري-انتخابات-در…

  اين کميسيون نتايج انتخابات را نيز اعلام مي کند. … يک دور? انتخابات در هند، ۵ سال د وام مي يابد.

 6. چشم انداز اعلام نتايج انتخابات هند

  www.radiofarda.com/a/article/341797.html

  (rm) صدا | مرحله نهايي انتخابات پارلماني هند، امروز برگزار ميشود. دور پنجم و …

 7. چشم انداز اعلام نتايج رسمي انتخابات هند

  www.radiofarda.com/a/341877.html

  (rm) صدا | بزرگترين انتخابات پارلماني، در بزرگترين کشور دمکراتيک جهان يعني …

 8. اخرين نتايج انتخابات ??در تهران

  https://khabarduni.ir/search/?q=اخرين+نتايج…

  آخرين نتايج انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان … با توليد اين گوشي ها در هند قيمت آيفون نزديک …

 9. يک زن به رياست جمهوري هند انتخاب شد

  ir.voanews.com/a/a-31-2007-07-21-voa8-62614402/621203.html

  مقامات مسئول امور انتخابات در هند از پيروزي پرتيبها پتيل به عنوان نخستين زني که در آن کشور …

 10. نتايج انتخابات اتاق تهران مشخص شد

  fararu.com/fa/news/226275/نتايج-انتخابات-اتاق…

  نتايج انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي … پيام تبريک رئيس جمهوري هند به …