1. انتخابات شوراهاى ولايتى | Pajhwok Election site

  www.elections.pajhwok.com/dr/election-type/انتخابات

  نتايج انتخابات. … انتخابات شوراهاى ولايتى … از اعضاى شوراى ولايتى، علما و نهادهاى …

 2. نتايج ابتدايى انتخابات به تاريخ چهار ثور اعلام مي شود …

  www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=130225

  نتايج ابتدايى انتخابات به تاريخ … نتايج نهايى انتخابات شوراى ولايتى را به …

 3. “نتايج نهايي انتخابات شوراهاى ولايتى هرچه زودتر اعلام شود …

  www.elections.pajhwok.com/dr/2014/10/13-0

  هرات; جوزجان; کابل … نتايج انتخابات رياست … امروز ۲۰ تن از نامزدان پيشتاز انتخابات شوراى

 4. هرات – شوراي ولايتي منتخب هرات اعلام شد

  parwiz-basharmal.blogfa.com/post-27.aspx

  نتايج مقدماتي نهائي کانديدان منتخب شوراي ولايتي … شوراي ولايتي هراتانتخابات

 5. AfghanIrca Agency | نتايج ابتدايى انتخابات شوراهاى ولايتى

  afghanirca.com/newsIn.php?id=19797

  کميسيون مستقل انتخابات، نتايج ابتدايى انتخابات شوراهاى ولايتى را … سلام@من رضا از هرات

 6. خبرنگاران هراتنتايج نهايي انتخابات و اعتراضات گسترده مردم

  heratreporters.blogfa.com/post-113.aspx

  نتايج نهايي انتخابات و … به گفته رئيس شوراي ولايتي هرات مردم در ولسوالي هاي …

 7. شوراي ولايتي هرات جنبش ملي اسلامي

  junbesh-herat.blogfa.com

  … اعلام به موقع نتايج انتخابات رياست جمهوري … شوراي ولايتي هرات حزب جنبش ملي …

 8. هرات

  parwiz-basharmal.blogfa.com/post-1.aspx

  شوراي ولايتي هرات جنبش ملي اسلامي … عدم اعلام به موقع نتايج انتخابات و چگونگي كشانيدن …

 9. نگاهي به انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي افغانستان

  www.mashal.org/content.php?c=payamha&id=00126

  ممکن است شمارش آرا و اعلام نتايجانتخابات ولايتيِ … دو آن از شوراى ولايتى

 10. اعضاي هيئت مدير? شوراى ولايتى ۳۳ ولايت کشور انتخاب شدند …

  www.pajhwok.com/dr/2016/11/15/اعضاي-هيئت-مدير?…

  … در ۳۳ ولايت کشور براى تعيين هيئت ادار?، انتخابات سال سوم صورت گرفت، که از جمع ۹۹ عضو …

 11. Some results have been removed