1. آخرين اخبار انتخابات رياست جمهوري ۹۶ و اخبار انتخابات ۹۶ …

  khabarpu.com/page/special/entekhabat-news.htm

  … آخرين اخبار انتخابات رياست … به دور باشد/ مراجع ذي … دوم انتخابات

 2. نتايج ابتدايى: انتخابات رياست جمهوري به دور دوم ميرود …

  www.elections.pajhwok.com/dr/2014/04/27-0

  … به دور دوم برود. نتايج ابتدايى انتخابات رياست جمهورى پس … افغانستان؛ دور دوم

 3. نتايج ابتدايى انتخابات به تاريخ چهار ثور اعلام مي شود …

  www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=130225

  صفحه نخست » افغانستان » نتايجانتخابات دور دوم؛ به … در انتخابات رياست جمهورى و …

 4. نتايج شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري در کابل

  www.afghanpaper.com/nbody.php?id=69616

  … که داکترعبدالله عبدالله برنده اين دور انتخاباتانتخابات رياست جمهوريافغانستان

 5. انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي

  www.ghatreh.com/election

  افغانستان: … انتخابات سال ۹۶ با همه بازيگران و نامزدهايش، يک بازيگر اصلي را در ميدان نخواهد …

 6. يک و نيم سال بعد نتايج تفصيلى انتخابات رياست جمهورى اعلام …

  www.elections.pajhwok.com/dr/2016/02/24-0

  در باره افغانستان. … نتايج انتخابات. … رييس کميسيون مستقل انتخابات استعفا …

 7. چه کسي برنده دور دوم انتخابات رياست جمهوري افغانستان خواهد …

  www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930223000516

  چه کسي برنده دور دوم انتخابات رياست … انتخابات در دور دوم افغانستان کسي خواهد بود …

 8. پايگاه تخصصي و غير دولتي انتخابات ايران

  www.entiran.ir

  … مي آيند تا انتخابات به مرحله دوم بکشد و … اي‌كردن رياستجمهوري او … دور سوم رياست …

 9. يک و نيم سال بعد نتايج تفصيلى انتخابات رياست جمهورى اعلام …

  dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=135445

  انتخابات دور دومانتخابات افغانستانانتخابات رياست جمهورى

 10. AfghanIrca Agency | انتخابات دور دوم رياست جمهوري با …

  afghanirca.com/newsIn.php?id=20336

  دور دوم انتخابات رياست … به انتخابات افغانستان را … رياست جمهورى خواست تا نتايج

 11. Some results have been removed