1. دفترچه انتخاب شهر کنکور کارشناسي ناپيوسته

  karshenasi.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?blog_id=1&tag=دفترچه…

  … کنکور کارشناسي ناپيوسته، کارداني … انتخاب شهر کنکور … انتخاب رشته کنکور …

 2. انتخاب شهر کارداني به کارشناسي

  karshenasi.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?blog_id=1&tag=انتخاب

  … کنکور کارشناسي ناپيوسته، کارداني … ايام انتخاب شهر داوطلبان آزمون …

 3. دفترچه راهنماي انتخاب … – sanjesh.org

  www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=2053

  کارشناسي ارشد … دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) سال ۱۳۹۴

 4. ميگنا – دانلود دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي

  www.migna.ir/vdca0mn6.49n0615kk4.html

  به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۲ توصيه مي …

 5. راهنماي انتخاب رشته هاي … – sanjesh.org

  sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=1512

  کارشناسي ارشد … (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) … انتخاب اينترنتي محل …

 6. دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس

  qodsiau.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=4814

  انتخاب واحد … دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته که در دو نيمسال اعم از …

 7. زمان انتخاب واحد کارشناسي ناپيوسته ورودي ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ کليه …

  parandak.ac.ir/node/237

  زمان انتخاب واحد کارشناسيکارشناسي ناپيوسته ورودي ۹۰ و … در شهر پرندک در …

 8. سامانه انتخاب رشته – انتخاب يار

  entekhabyar.com

  سامانه انتخاب رشته … » کارشناسي دانشگاه … انتخاب شهر و يا رشته به اختيار براساس رتبه …

 9. ثبت‌نام آزمون کارشناسي‌ارشد ۹۶-پيک سنجش

  peyk.sanjesh.org/news/news.aspx?id=42577

  ثبت‌نام براي آزمون ورودي تحصيلات تکميلي (دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال ۱۳۹۶ از …

 10. کاتالوگ رشته کارشناسي ناپيوسته مهندسي شهرسازي

  www.ncst.ir/?page_id=1722

  کاتالوگ رشته کارشناسي ناپيوسته مهندسي … انتخاب واحد …