1. توصيه هاي کاربردي در انتخاب دانشگاه آزمون ارشد پزشکي …

  www.sanapezeshki.com/…/انتخابارشد-پزشکي.html

  … پزشکي کارشناسي ارشد وزارت بهداشت انتخاب شهر … موسسه علوم پزشکي سنا در امر …

 2. اخبار آزمون كارشناسي ارشد پزشکي وزارت بهداشت

  www.oloompezeshki.com/medical-senior-test

  اخبار آزمون جامع علوم پايه; آزمون ارشد پيام … تمديد زمان انتخاب رشته محل آزمون ارشد ۹۵ …

 3. انتخاب گرايش در کارشناسي ارشد

  www.kanoon.ir/Article/35891/انتخاب-گرايش-در…

  کارشناسي ارشد يا فوق … انتخاب رشته کارشناسي ارشد … گروه علوم پزشکي ملزم به …

 4. پايگاه پرستاران دانشگاه بقيه الله(عج) – جزئيات آزمون …

  bmsunursing.blogfa.com/post/124

  … جزئيات آزمون کارشناسي ارشد پزشکيکارشناسي ارشد علوم پزشکي را … و ?? شهر برگزار مي …

 5. اخبار آزمون كارشناسي ارشد پزشکي وزارت بهداشت

  www.oloompezeshki.com/medical-senior-test/feed/atom/Page-2.html

  … ” dir=”rtl”>مهلت ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد پزشکي ۹۵ … علوم پزشکيانتخاب شهر و …

 6. کارشناسي ارشد علوم پزشکي ۹۲-۹۳

  arshadolumpezeshki91.blogfa.com

  زبان تخصصي کارشناسي ارشد … به انتخاب رشته … ارشد سال ۹۲ در رشته علوم پزشکي …

 7. دفترچه انتخاب رشته کارشناسي ارشد علوم پزشکي منتشر شد

  www.isna.ir/news/93050200801/دفترچه-انتخاب-رشته…

  … زمان دقيق انتخاب رشته مقطع … زمان دقيق انتخاب رشته مقطع کارشناسي ارشد علوم پزشکي در …

 8. فرصت يک روزه انتخاب رشته براي داوطلبان کنکور ارشد پزشکي

  training.aiau.ir/News/Pages/newgfc19-5-94.aspx

  فرصت يک روزه انتخابکارشناسي ارشد علوم پزشکي سال ۹۴ بطور همزمان در سراسر کشور در ۳۰ شهر و …

 9. جزئيات تکميل ظرفيت آزمون‌هاي دکتري و کارشناسي ارشد دانشگاه …

  training.aiau.ir/News/Pages/neqrtg6-7-94.aspx

  … آزمون کارشناسي ارشد متناسب با … در گروه علوم پزشکي، انتخاب شهر تهران و …

 10. دفترچه راهنماي آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي بر روي سايت سنجش

  edu.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=45&NewsID=260

  دفترچه راهنماي آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي بر روي سايت سنجش