1. کارشناسي ارشدsanjesh.org

  www.sanjesh.org/group.aspx?gid=2

  … (دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) … راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي …

 2. اخبار آزمون كارشناسي ارشد پزشکي وزارت بهداشت

  www.oloompezeshki.com/medical-senior-test

  اخبار آزمون كارشناسي ارشد پزشکي وزارت بهداشت; … تمديد زمان انتخاب رشته محل آزمون ارشد ۹۵ …

 3. دفترچه کارشناسي ارشد وزارت بهداشت ۹۴

  www.oloompezeshki.com/medical-senior-test/دفترچه…

  دفترچه کارشناسي ارشد وزارت بهداشت ۹۴ منتشر شد. علاوه بر دفترچه راهنما، منابع آزمون ارشد

 4. توصيه هاي کاربردي در انتخاب دانشگاه آزمون ارشد پزشکي …

  www.sanapezeshki.com/…/انتخابارشد-پزشکي.html

  کارشناسي ارشد وزارت بهداشت انتخاب شهر … بر مقطع کارشناسي ارشد، مقطع دکتري …

 5. دفترچه راهنماي انتخاب … – sanjesh.org

  www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=2053

  کارشناسي ارشد; … (كارشناسي ارشد) … فهرست دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات …

 6. ميگنا – دانلود دفترچه راهنماي انتخاب رشته آزمون کارشناسي

  www.migna.ir/vdca0mn6.49n0615kk4.html

  به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌هاي … وزارت بهداشت و … آزمون کارشناسي ارشد

 7. زمان انتخاب شهر و رشته آزمون کارشناسي ارشد وزارت بهداشت ۹۴ …

  www.nokhbegaan.com/item/1378…

  وزارت بهداشت ۹۴، انتخاب شهر، انتخاب شهر کارشناسي ارشد، انتخاب شهر ارشد وزارت بهداشت

 8. دفترچه انتخاب رشته ارشد ۹۲ | مهلت انتخاب رشته آزمون …

  www.phdazmoon.org/sanjesh_4867.html

  دفترچه انتخاب رشته ارشد … انگليسي وزارت بهداشت. … من کدوم شهر قبول ميشم …

 9. جدول ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي …

  www.nokhbegaan.com/item/227-91-90.html

  … پزشکي وزارت بهداشت و جزوه ارشد و … آزمون ارشد، انتخاب رشته … کارشناسي ارشد

 10. مدرسان شريف | زمان برگزاري آزمون کارشناسي ارشد پزشکي …

  www.modaresanesharif.ac.ir/زمان-برگزاري-آزمون…

  برنامه حضور مشاورين کارشناسي ارشد ; … نسبت به انتخاب محل … ارشد سال ۹۳ وزارت بهداشت