1. ايرنا – « جماعت اسلامي» لبنان در انتخابات رياست جمهوري با …

  www.irna.ir/fa/News/82284695

  « جماعت اسلامي» لبنان در انتخابات رياست جمهوري با « برگه سفيد … انتخابات رياست جمهوري

 2. بيروت – انتخابات رياست جمهوري لبنان

  beirut.blogfa.com/post-231.aspx

  انتخابات رياست جمهوري … سوسياليست ترقي‌خواه لبنان در اين زمينه روشن است وي …

 3. انتخاب رئيس‌جمهورى لبنان، شايد براى وقتى ديگر

  www.irdiplomacy.ir/fa/page/1186/%D8%A7%D9%86%D8%AA…

  انتخابات رياست جمهورىدر انتخابات رياست جمهورىرياست جمهورى لبنان

 4. بيروت – انتخابات رياست جمهوري لبنان ۳

  beirut.blogfa.com/post-232.aspx

  انتخابات رياست جمهوري لبنان ۳ … افراد مشاركت كننده در نشست انتخابات است و نه مجموع …

 5. ايرنا – انتخابات رياست جمهوري لبنان/آخرين گمانه زني آرا …

  www.irna.ir/fa/News/82275299

  در پارلمان لبنان در انتخابات رياست جمهوري … را فقط در روز انتخابات در صندوق هاي …

 6. ايرنا – رياست جمهوري لبنان

  www8.irna.ir/fa/key/رياست_جمهوري_لبنان

  Français | اردو | Türkçe | Espa?ol | P?????? | العربيه | English | فارسي | ثبت نام در

 7. ايرنا – انتخابات رياست جمهوري لبنان

  www8.irna.ir/…/انتخابات_رياست_جمهوري_لبنان

  Français | اردو | Türkçe | Espa?ol | P?????? | العربيه | English | فارسي | ثبت نام در

 8. اخباري درباره حمله به مواضع حزب‌الله لبنان در دمشق و درعاي …

  ۵۵online.ir/news/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB…

  اخباري درباره حمله به مواضع حزب‌الله لبنان درانتخابات رياستجمهوريدر انتخابات

 9. قانون اساسي لبنان و نحوه انتخاب رياست جمهوري

  www.farsnews.com/newstext.php?nn=8606310332

  مدت رياست جمهوري لبنان شش سال … وارد براي انتخابات رياست جمهوري به … دولت در لبنان

 10. تدبير – لبنان در برزخ انتخاب رييس جمهوري

  www.tadbirkhabar.com/world/33969

  لبنان در برزخ انتخاب رييس جمهوري . گروه جهان تدبير: …